Πιστοποιήσεις ISO

Μια επιβεβαίωση σε μια μεγάλη προσπάθεια.


Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της INTERSTAR Secutity ήταν δεδομένη όπως δεδομένη ήταν και η εμπιστοσύνη σας. Τα πιστοποιητικά ISO είναι μια αναγνώριση της γενικότερης πολιτικής της INTERSTAR Security για την ποιότητα των υπηρεσιών της, που έρχεται να δικαιώσει τις επιλογές σας. Η ποιότητα των υπηρεσιών μας ήταν και είναι πάντα δεδομένη.

 ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ >>

Δήλωση Συμμόρφωσης ISO 18788 >>