Υπηρεσίες

Απόλυτη ασφάλεια σε όλους τους τομείς

Στην ΙNTERSTAR Security βασική προτεραιότητα είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών της, ώστε να παρέχει λύσεις σύγχρονες και υψηλής τεχνολογίας.

Σήμερα η INTERSTAR Security αποτελεί μια πρότυπη εταιρία παροχής συμβούλων και υπηρεσιών ασφαλείας για:

 • Αναλύσεις κινδύνων & σχεδιασμούς προστασίας.
 • Υπηρεσίες ασφαλείας επικοινωνιών.
 • Σχέδια πρόληψης περιστατικών.
 • Έρευνες και ελέγχους ανθρώπων & διαδικασιών.
 • Αντιμετώπιση κρίσεων.
 • Ποινικές και Αστικές Έρευνες.
 • Διαχείριση στόλου οχημάτων μέσω δορυφόρου.
 • Ειδικές εκπαιδεύσεις ασφαλείας.
 • Υποστήριξη με ανθρώπινο ειδικευμένο προσωπικό.
 • Ειδικές υπηρεσίες ασφάλειας – προστασίας για VIP’S και σημαίνοντα πρόσωπα.
 • Ειδικές υπηρεσίες ασφαλείας – προστασίας και φύλαξης για Έργα Τέχνης, Μουσεία κλπ.
 • Υπηρεσίες ασφαλείας για ευαίσθητους οργανισμούς, όπως Αεροδρόμια, Τράπεζες, Κρατικά Κτίρια, Οργανισμούς και Λιμάνια κλπ.

Έτσι, είναι έτοιμη να εκτιμήσει το μέγεθος και το βαθμό του κινδύνου και να δράσει αποτελεσματικά ή να αποτρέψει κινδύνους σε περιστατικά όπως:

 • Κίνδυνοι τυχαίας ή προμελετημένης καταστροφής,
 • Εγκληματικές δραστηριότητες,
 • Οργανωμένη τρομοκρατία,
 • Διακίνηση πληροφοριών και κεφαλαίων,
 • Συμβουλές προστασίας σε ανθρώπους & επιχειρήσεις.